viernes, marzo 04, 2011

Mondo cane(uropeo)!

Conservadores e socialistas do Parlamento Europeo puxérose de acordo para aumentar con 1.500 euros cada mes a cantidade de 19.709 que xa tiñan asignada para pagaren os asistentes a que teñen dereito os eurodeputados. Contra esta medida votaron os Verdes e a esquerda comunista, que tildaron de “insensatas” e “irresponsábeis” as medidas tomadas.
Seguramente hai que ter pouca vergonza para, de paso que a Unión Europea está recomendando sen parar que se apliquen mecanismos redutores dos gastos públicos, incrementar os custos do Parlamento Europeo nada menos que en 26,4 millóns de euros, xa que o incremento anterior pasará a ser de 3.000 euros ao mes dentro de dous anos.
Nunha economía europea en decadencia, como é a actual, e nun deterioro cada vez máis grande e insiportábel da política social dos distinto gobernos que conforman a Unión Europea, medidas coma esta porbabelmente só merecen o calficativo de ter a cara máis dura que o cemento armado.
Porque canto nos custaba xa pagarlle a un eurodeputado? 7.956,87 euros brutos ao mes, dos que –unha vez deducidos o imposto europeo e a cotización de accidentes– quédanlle limpos a cada eurodeputado 6.200, 72 euros mensuais.
A quen lle viría mal ter un traballo tan ben pagado? E, por riba, eles, que tanto argallan para retrasar as idades de xubilación das persoas que non son tan privilexiadas, pódense xubilar aos 63 anos levantando un 3,5 por cento de remuneración por cada ano que exerzan o cargo sen que podan sobrepasar o 70 por cento.
Pero, ademais dos 19.709 euros mesusais –agora incermentados con outros 1.500 e outros 1.500 máis dentro de dous anos– para gastaren en asistencias, cada eurodeputado dispón doutros 4.299 euros mensuais para gastos xexais. Para asistiren as reunións de comisións ou de grupos e as sesións plenarias que teñen lugar en Estrasburgo ou en Buxelas os contribuíntes pagámoslles todos os gastos de billetes de avión ou de tren ou indemnizámolos con 0,50 euros por cada quilómetro que se desprazan en coche. En fin, que, como diciamos de pequenos, cando sexamos maiores queremos sermos coma eles. Que lle conten esta película aos millóms de parados que hai en España e por toda Europa. E por África e por América. Mondo cane(uropeo)!

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Porca miseria!!!.

Pedro Larrauri dijo...

Hola: me encuentro con este interesante post. Yo soy votante de UPyD, y con otros 450.000 españoles tenemos un europarlamentario, el catedrático leonés Francisco Sosa Wagner: he calculado que cada votante de UPyD paga al año un euro y cincuenta céntimos para sufragar los gastos de nuestro europarlamentario y de sus asesores. Podría hacerse que se les pagase a cada europarlamentario un mínimo común y después los votantes de cada partido paguen lo que ellos consideren conveniente a sus representantes: sería lo más justo.