martes, agosto 03, 2010

Xosé Luís de Dios

Fóisenos outro “artistiña”, como lles chamaba Vicente Risco. Xosé Luís de Dios quizais foi levarlle un vaso de viño do Ribeiro a Xaime Quessada. Os amados polos deuses case nunca morren de vellos.
De Dios era un dos grandes pintores galegos. Naceu no 43 e comenzou a pintar sendo aínda un rapaz. Fixo a súa primeira exposición, en Ourense, no 1962, cando só tiña 19 anos. A súa obra está en varios museos e foi exposta en galerías de varios continentes. Hai xa máis de corenta anos, cando os dous viviamos en Madrid e falabámonos case todos os días, díxome que el era pintor porque cada vez lle custaba máis traballo pintar. “Non hai nada máis revolucionario –tamén me dixo daquela– que un plantexamento claro a escala subxettiva, que o traballo como esforzo de cada quen”.
Xosé Luis vivía e pintaba en Tui dende que volveu de Madrid hai moitos anos. Unha restrocpectiva súa, montada por Caixavigo, percorreu hai dous anos varias cidades galegas. A morte, como dicía Petrarca, sempre nos leva primeiro os mellores.

3 comentarios:

Luisfoz dijo...

Que a terra lhe seja leve ao grande homem e grande artista!!! Ainda lembro as ilustrações de aquele número da revista Vieiros.

Xosé Constenla dijo...

Coñecín a Xosé Luis sendo neno en Brión na casa de Aurichu e Beiras. Tiña el un acervo magnífico para a sobremesa, sempre prudente. Lémbroo moi solemne, mais sempre tiña espazo na conversa para ironía ben artellada.
Non puidemos asistir ao enterro para lle render homenaxe, pero onte na casa fiquei pampo fronte un dos seus debuxos. Feito a man alzada, mesmamente despois dun xantar na casa dos meus pais. Olleino durante uns minutos e foron suficientes para matinar no pequena que é a patria e no moito que se perde con Xosé Luis.
Honra para el, lembranzas e apertas irmáns!

Anónimo dijo...

Jewelry is women's best friend. It is surely a [B][URL=http://www.tiffanysfree.com]tiffany pendants[/URL][/B] long lasting gift to your loved ones and enhances ones beauty [U]replica tiffany jewelry[/U] with its attention getting charm. So, while buying such beautiful jewelry for [B]tiffany company jewelry[/B] your precious ones, you need to make [B]discount tiffany jewelry[/B] sure that you get them from trust worthy places. Pandora bracelets, Links of London, Tiffany jewelry [U][B]best website to buy discounted tiffany jewelry[/U][/B] offer you top edge designs and high quality jewelry at affordable prices. They are known for their [U][B]buyers of tiffany jewelry sets[/U][/B] elegant yet bright designs that could match any occasion. Jewelry these brands offer has a specific [B][URL=http://www.etiffanystore.com]tiffany rings[/URL][/B] meaning that expresses many feelings.

Silver bangles and bracelets of Tiffany jewelry [B][URL=http://www.etiffanystore.com]tiffany bracelets[/URL][/B] are known for their delicate knots and symbols which express unity and harmony. Their heart shaped lockets which express love make [U][B]best website to buy discounted tiffany jewelry[/U][/B] their partner feels that they are precious [B]baltimore tiffany jewelry[/B] and wonderful.

These jewelries are quite famous [B]3tiffany & co jewellery[/B] among couples who say that these unique and simple [U]replica tiffany jewelry[/U] designs of Tiffany jewelry are long-lasting and incomparable. Some [U][B]best website to buy discounted tiffany jewelry[/U][/B] designs in Tiffany's jewelry date back to decades ago, which make them [B][URL=http://www.tiffanysfree.com]tiffany jewellery[/URL][/B] a perfect gift as a heirloom, so that it could be passed from one generation to another, this explains the timeless beauty [U]cheap tiffany and co jewelry[/U] of the jewelry and still be in fashion even after many generations


Links of London is yet another designer [U][B]cheap tiffany and co jewelry[/U][/B] jewelry store that offers wide variety of jewelry which [B]tiffany company jewelry[/B] makes every one a proud owner, who ever buy it. These jewelries are outstanding [U][B]fake tiffany jewelry[/U][/B] jewelry store in London. There are known for its craftsmanship, each [B]tiffany jewelry store[/B] and every piece of jewelry is hand made in its workshops situated at [B]discount tiffany jewelry[/B] London. Pendants, necklaces, ear rings studded with immaculate diamonds are completely mesmerizing. Get your self [U]replica tiffany jewelry[/U] a best buy in any of these brands, sure you [U]tiffany company jewelry[/U] well not regret.