jueves, julio 19, 2012

Condena definitiva para a "alcaldada" de Santa Comba


Xosé Toja Parajó, alcalde de Santa Comba, acaba de ser condenado, en derradeira instancia, pola Sección Primeira da Audiencia Provincial de A Coruña á mesma pena de catro anos de inhabilitación que lle impuxo o Xulgado do Penal número 5 de A Coruña, o 20 de decembro de 2011, por un delicto de prevaricación.
O rexidor santacombés nin sequera respondeu ás denuncias que lle foron presentadas polo “número de licencias concedidas para a actividade de ‘tablao flamenco’, hasta un número de 43 no termo de Santa Comba, para unha actitividade que nesa localidade parace exótica”, segundo recolle a propia sentenza, na que se estabrece que todo iso “era claramente debido ao intento de aproveitar a prolongación da hora de peche, sen pretender sequera aparentar unha relación co contido da autorización, por fiticia que fose, nas súas actividades ou na configuración do local; en suma, que a situación estaba caracterizada por unha absoluta falta de control municipal tanto na concesión das licencias (que se ortogaban de forma automática) como no control sobre as actividades dos estabrecementos”.
Xosé Toja Parajó
O tribunal sentenciador –composto polos maxistrados Ánxel María Judel Prieto (presidente), Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras e Gustavo-Aldolfo Martín Castañeda– recolleu nos seus fundamentos, entre outros, o feito de que o levado a cabo polo alcalde de Santa Comba identifica a súa “resolución inxusta e arbitraria coa claramente irracional, esperpética, o que popularmente se define como alcaldada, isto é, a acción imprudente ou inconsiderada que executa un alcalde ou calquera persoa afectando autoridade ou abusando do seu exercicio nunha situación promovida, querida e aceptada polo suxeto. A inxustiza identifícase coa deixazón groseira e grave das normas esenciais do funcionamento administrativo, o que no caso é evidente por omitirse acto algún real e eficaz para resolver unha situación exposta nunhas denuncias cuxo destino era o de seren gardadas nunha carpeta sen intención algunha de darlles curso e menos de ditar resolución sobre elas”, pois “a práctica seguida era a de gardar fisicamente as denuncias presentadas sen incoar sequera o correspondente expediente administrativo, ordenando un informe externo alleo a calquera trámite legal e unha simple visita da Policía Local para facer unha comprobación do estado dos locais”.
En defintiva, a Audincia Provincial de A coruña confirmou a sentenza de catro anos de inhabilitación do alcalde de Santa Comba coa “expresa imposición ao apelante das custas procesais devengadas” e a clara advertencia de que "non cumpre interpor recurso algún". Caso pechado.
Os “tablaos flamencos” remataron saíndolle caros a Xosé Toja Parajó. De onde lle viría esa afección ao folklore do sur?

No hay comentarios: