lunes, septiembre 29, 2008

Caballero estragador?


Debería ser grave que se lle diga a un alcalde que deixou sen xustificar o gasto de máis de 540.000 euros en publicidade cando oupaba o cargo público inmediatamente anterior. Abel Caballero, alcalde de Vigo, non parece inmutarse porque tal noticia apareza hoxe nalgún medio de comunicación. Non procurou nin a máis mínima explicación.

Segundo leo hoxe en A Nosa Terra, como presidente da Autridade Portuaria de Vigo, gastou máis de 849.000 euros en publicidade no ano 2006. Un 263 por cento máis que no ano anterior. Poucos meses despois, a comenzos do 2007, tiveron lugar as eleccións municipais que levaron a Caballero á Alcaldía de Vigo.
A escusa oficial de que se duplicase tal gasto baséase en que se celebrou o 125 aniversario do Porto deVigo, pero aínda hoxe, dous anos máis tarde, seguen sen xustificar máis de 540.000 euros que foron gastados en publicadidade, malia que o PP xa preguntou en tres veces distintas por este asunto no Parlamento de Galicia e nas Cortes do Estado.
Entre as empresas máis beneficiadas polos contratos publicitaros que deron lugar a este gasto, está a consultora Torres y Carrera, firma que organizou a entrega de medallas do aniversario por un importe que pasou dos 76.000 euros, en novembro de 2006, e que meses máis tarde pasou a xestionar a publicidade da candidatura de Abel Caballero á Alcaldía.
Deuse a circunstancia de que unha parte dos anuncios que fixo publicar o PSOE nas municipais de Vigo empregaron a mesma tipografía e as mesmas cores que a publicidade do aniversario do Porto, e nos gastos recoñecidos pola Autoridade Portuaria figuran máis de 67.000 euros en publicidade e patrocinios con xornais e televisións de Vigo.
A axencia Torres y Carrera gañou o contrato para organizar o 125 aniversario do porto mediante un procedemento negociado que só se podía aplicar en contratos inferiores a 30.000 euros, segundo denunciou o senador do PP Carlos Mantilla. O secretario xeral do Ministerio de Transportes, Pablo Taboada, respondeulle que non había ningunha “anormalidade”, e xustificou os gatos dicindo que foron para “mellorar as relacións coa cidade, cos usuarios, que padecen os incómodos tráficos dos camións”.
Ignacio López Chaves, deputado autonómico do PP, pensa que se están “ocultando datos” da xestión de Abel Caballero e califica de “auténtico escándalo” o que está a suceder. Na súa opinión, o PSOE impediu que o Tribunal de Contas analizase os gastos da Autoridade Portuaria de Vigo.
Por tratarse de cartos e comportamentos públicos, o actual alcalde de Vigo debería dar unha explicación máis convincente das que aportou ata agora. Por aquilo de que a muller do Cesar, ademáis de honrada, tamén debe parecelo.