martes, noviembre 20, 2007

As boas noticias non son noticia

Seguimos pensando os da vella escola que as boas noticias non son noticia e hoxe debeu pensar igual o director de El Progreso de Lugo cando fixo a primeira plana con estes titulares: "Paralizadas las licencias en todos los municipios costeros menos en Burela" (abrindo a catro columnas), "Un incendio destruye una casa en Sanxillao" (debaixo tamén a catro), "La subida de los carburantes ahoga la economía lucense" (no fondo a dúas), "La muralla de Monforte espera desde hace décadas ser restaurada" (no pico da columna da dereita), "El campo precisa quince días más de lluvia para paliar la sequía" (a seguir), "Río Lor se somete a una auditoría que evalúe su gestión del Plan Leader" (esta non se sabe aínda se é boa ou mala noticia) e "La Xunta retira del mercado dentífricos contaminados con sustancias fecales".
Menos mal que a única publicidade que aparece nesa primeira páxina encargouse de avisarnos de que hai que saltar "a tecnoloxía do líder do mercado en España", que polo que di o anuncio está en Citröen. Pero, home, non poderían engadir que os fornos da Pontenova seguen estando onde foron construídos hai cen anos? Dígoo por aquilo de que non todo é a sequía que antes, por estas calendas, era chuvia a esgalla.