jueves, abril 16, 2009

Castelao naceu en "Rianjo"

Alfonso Rodríguez Castelao naceu en Rianjo (sic). Non son Gloria Lago nin Paco Vázquez os que o din, senón o propio autor de Sempre en Galiza, segundo aparece reflectido da súa propia man na solicitude de ingreso no Centro Republicano Español que cursou en Buenos Aires no ano 1943. Daquela, Castelao non se refería á súa patria como Galiza senón como Galicia, segundo tamén se pode observar no citado documento, que acaba de ser publicado na web galiciaaberta.com da Secretaría Xeral de Emigración.
Como lugar de nacemento, Castelao escribíu da súa propia man “Rianjo (Coruña)”, como País puxo “Galicia (España)”, de profesión “Dibujante y escritor” e como filiación política “Galleguista de siempre”. Tamén respondeu poñendo un “No” á pregunta de se actuou nalgún outro centro republicano, e, como cota mensual, marcou a mínima estabrecida, dous pesos, aínda que o boletín de afiliación indicaba que os asociados podían fixar outras cotas superiores voluntariamente con carácter extraordinario, permamente ou circunstancial.
En realidade, a cota mínima foi á que se acolleron a maior parte dos asociados do Centro Republucano Español (Antonio Alonso Pérez, Antonio Baltar, José Blanco Amor (non confundir con Eduardo), Daniel Calzado Poceiro, Arturo Cuadrado Moure, Rafael Dieste, Segundo Pampillón Rodríguez, Gumersindo Sánchez Guisande, Elpidio Villaverde Rey), e só algúns (Rodolfo Prada e Manuel Puente, por exemplo) se comprometeron a abonar cotas superiores de 3 e 5 pesos, respectivamente.