miércoles, abril 22, 2009

Entrar de costas

Dous personaxes con cargos públicos, homosexuais os dous, están na praia da Lanzada. Un deles (X1) métese no mar, e, acto seguido, mantén co outro (X2) o seguinte diálogo:
X1.– X2, ten cuidado. Está a auga tan fría que fode.
X2.– Pois apártate que vou entrar de costas.