viernes, abril 24, 2009

Os que deseñan e constrúen


Ás 9 da mañá do sábado, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas porá en funciona-
mento o treito da AG-53 que conecta coa autovía das Rías Baixas. Complétase así unha conexíon que é de titularidade estatal entre Santiago e Dozón (AP-53) e autonómica entre Dozón e Ourense (AG-53).
Esta vez non caeron as autoridades na tentación de colocar a típica placa que se acostuma poñer dicindo que se inaugurou esta obra sendo tal e cal presidente da Xunta ou do que sexa. Simplemente vai dedicada aos “que participaron no seu deseño e construcción”. Podían engadir tamén algo referido aos que pagamos impostos para que haxa obras públicas. Tendo en conta que o conselleiro do ramo é un enxeñeiro de Camiños que procede do mundo empresarial da construcción, parece como se se ortorgara a placa a si mesmo.