jueves, agosto 23, 2007

Tentouse salvar un tiburón en Tarragona, pero España é o primeiro país europeo e o quinto do mundo na captura deste peixe
Segundo Oceana, organización internacional adicada á conservación e protección dos océanos do mundo, a atención que suscitou a presencia do tiburón que foi capturado na praia do Miracle, en Tarragona, e os rápidos pero infrutuosos esforzos que se levaron a cabo para salvarlle a vida, agochan o feito de que España é o país europeo con maior impacto sobre a poboación mundial destes animais.
O tiburón trozo ou xaquetón de Milberto (Cacharhinus plumbeus) é un tiburón que vive en augas costeiras e peláxicas de mares temprados e tropicais. Figura como "case ameazado" na Lista Vermella da Unión Mundial para a Conservación da Natureza e é unha das 50 especies que viven no Mediterráneo. Como ocorre por todo mundo, moitas destas especies atópanse en declive e algunhas están serveramente ameazadas de extinción.
España desempeña un imprtante papel no descenso das poboacións de tiburón en todo o planeta. A participación da súa flota na captura e comercio internacional de produtos de tiburón é superior á de calquera outro Estado europeo. Segundo datos da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO), en 2005, España capturou case 30.000 toneladas de tiburón, polo que ocupu o quinto lugar do mundo e o primeiro de Europa. Nese mesmo ano, case a metade das aletas conxeladas do mercado de Hong Kong, principal consumidor mundial deste produto, proviña de España.
Xavier Pastor, director de Oceana en Europa, analiza así o problema: "Por debaixo da súa imaxe de depredadores feroces, os tiburóns son animais extremadamente vulnerábeis á sobrepesca. Hoxe en día, a flota palangreira española pesca tiburóns en todas as augas do mundo e desprázase cada vez máis lonxe en busca de novos caladeiros nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. De feito, os tiburóns convertéronse en especies obxectivo para moitas flotas pesqueiras europeas".
Pola súa condición de depredadores, os tiburóns son un eslabón esencial da cadea alimenticia dos océanos e resultan esenciais para manter a saúde e o equilibrio dos ecosistemas mariños. A perda destes depredadores conlevaría efectos moi negativos sobre o medio mariño e mesmo a desaparición dun gran número de especies. Unha das principais causas do forte declive das poboacións de tiburón é a falta de xestión pesqueira e límites de captura. Oceana publicou un informe, Perseguidos por sus aletas, no que se conclúe que estas epecies vulnerábeis, que son obxectivo das pescas especializadas, teñen que ser xestionadas por un Plano de Pesca Europeo que permita unha explotación sostíbel e pare o atual agotamento dos tiburóns peláxicos nos océanos de todo o mundo.
As aletas de tiburón, exportadas aos mercados asiáticos para a elaborar a famosa "sopa de aleta de tiburón", atópanse entre os produtos mariños máis valorados económicamente e poden acadar prezos de ata 500 euros por quilo. España exporta máis aletas de tiburón que calquera outro país europeo e tamén é o país da Unión Europea que ten máis licencias para pescar e procesar tiburóns a bordo. Mentres que utros países da Unión, con altas taxas de capturas de tiburón, otorgaron un número de licencias de pesca e procesamento relativamente baixo (18 licencias Reino Unido e 34 Portugal), España dispón de máis de 180 barcos autorizados a levar a cabo esta pesca e procesamento e hai moitos outros barcos que o fan accidentalmente.
Segundo coida saber Oceana, a recente visita a Ecuador do secretario xeral de Pesca do Goberno de España ten que ver coa súbita e sorprendete relaxación das leis de protección de tiburóns que había no citado país sudamericano, lugar de tránsito de cargamentos de aletas e carne de tiburón cara a España.