viernes, mayo 30, 2008

Sanidade tampouco ten abondos psiquiatras

Algunhas unidades de saúde mental están a piques de ficar sen abondos especialistas para atender á demanda de atención psiquiátrica. Hai varios meses, cando se levou a cabo a oferta pública de emprego do Sergas, a reclamación por vía xudicial dun dos concursantes paralizazou a incorporación de novos psiquiatras e agora a situación laboral destes centros empeza a ser sumamente preocupante.
Cando tivo lugar o exame para seleccionar novos especialistas en Psiquiatría o tribunal, composto por cinco psiquiatras de distintos hospitais, presentou un total de 100 preguntas sobre dous temas a escoller e, xa no proceso de autocorrección, observouse que había varios examinandos coas 100 preguntas contestadas. Un dos concursantes que non foi seleccionado entrou nun cuarto de hospital onde estaba un compañeiro de traballo que foi dos seleccionados dicíndolle que sabía todo o que pasara e que se ían enterar todos. Cando isto sucedeu xa se extendera a sospeita de que algún membro do tribunal puido dar a coñecer o cuestionario a varios dos concursantes.
Este denunciante deixou a súa bata de médico colgada nunha percha antes de saír da sala e, dentro dela, un magnetófono funcionando que gravou o que ocorreu a continuación. O psiquiatra interpelado, namais irse o outro de onda el, marcou varios números de teléfono e falou con outros concursantes que tamén resultaron admitidos na proba de acceso ás prazas. Todo ficou gravado e suponse que, das conversacións efectuadas, derívanse indicios de que as cousas non transcorreron como debían.
Presentada a denuncia en Vigo, o fiscal coñeceu o contido das gravacións e, aínda que non as admitíu como proba válida, por facérense subrepticiamente as gravacións, atopou indicios razonábeis de que puido haber delito e o xuíz mandou abrir unha investigación.
Como consecuencia foron chamados a declarar os membros do tribunal e as persoas que aparecen rexistradas na gravación. Mentres tanto, o Sergas inhibíuse e púxose á espera do que resolva a Xustiza. A toma de poesión das prazas de Psquiatría quedou suspendida.
E agora pasa o que pasa.