lunes, agosto 17, 2009

Coidado con alguhas mensaxes recibidas a través de Gmail

Aínda non sei se é algo xeneralizado, pero na miña conta de correo Gmail veño recibindo, dende hai varios días, mensaxes non solicitadas e supostamente abusivas que me conminan a responder facilitando o meu nome de usuario, contrasinal, data de nacemento e país ou territorio coa advertencia de que se me nego a actualizar estes datos, logo de dúas semanas de recibir esta advertencia, perderei a conta permanentemente.
Polo vocabulario, gramática e sintaxe utilizados na mensaxe emitida en español vese claramente que se trata dunha burda traducción dun texto concebido orixinalmente en inglés, versión que tamén me foi enviada neste idioma. Indudablemente, trátase dun caso de tráfico non solicitado, indesexado e abusivo posto en circulación por alguén que está tratando de controlar contas de correo con fins descoñecidas e presuntamente ilícitas.
No teléfono de Google España (917486400) respondéronme que non atenden o tratamento destes casos por vía telefónica e remitíronme á súa web para facer unha comunicación on line. Evidentemente, mandeilles esa información e contestaron inmediatamente dicindo que investigarán
Mentres investigan ou non, eu permítome advertir aos ususarios de Gmail que non respondan estas mensaxes abusivas facilitando datos sobre a súa conta. Parece evidente que non foi ningún equipo de Google quen mandou as mensaxes senón alguén que supostamente está tratando de cometer algún fraude ¿Con que intención? Aínda non se sabe. Por exemplo, poderían manexar contas de correo alleas para envíar mensaxes ilícitas ou mesmo ilegais que serían transmitidas co nome do ususario de Gmail pirateado. Permítome recomendar moito ollo ao piollo.