lunes, junio 22, 2009

Millonarios rañas

De algo lle terá que servir ao goberno de Núñez Feijóo ter unha conselleira que é inspectora da Facenda, Marta Fernández Currás, que se viña ocupando na súa anterior función pública de investigar os grandes patrimonios e fortunas de Galicia. Segundo publica hoxe Faro de Vigo, hai entre nós máis de 55.600 persoas que están obrigadas a dar conta da súa riqueza. As súas propiedades suman 37.385 millóns de euros –671.000 euros por término medio– e o número destes millonarios incrementouse un 9 por cento dende o ano 2002, cun aumento do 33 por cento no volume e valor do seu patrimonio.
O curioso do caso é que, paralelamente a este incremento do número e volumen dos ricos de Galicia, produciuse unha espectacular disminución das ganas que teñen estes millonarios de pagar ao fisco. Os nosos Onassis son rañas no tocante a cumprir coa Facenda pública, á que lle deben máis de 40 millóns de euros que foron determinados logo de varias inspeccións fiscais levadas a cabo nas contas dos grandes patrimonios galegos. Néganse a pagar e as reclamacións correspondentes xa foron iniciadas por vía xudicial. A cuota media corresponte á fiscalidade aplicábel a estes grandes patrimonios é de 1.300 euros. Tampouco parece ser tanto para cada un destes ricachóns.
Entre eles, como é lóxico, hai de todo. Empresarios de toda a vida, empresarios emerxentes, novos ricos, etc. Non faltan, dende logo, os amos do ladrillo e hainos dos que xa figuran na nómina de persoeiros egrexios ou polo menos moi coñecidos na sociedade galega. Os ricos non choran coma os pobres, pero á hora de gardar a carteira teñen máis dedos ca ninguén.