jueves, septiembre 27, 2007

Saben aquel que diu?


Que chiste lles estará contando Xosé Luís Méndez, director xeral de Caixagali-
cia, a Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta; Xosé Ramón Fernández Antonio, conselleiro de Economía, e Fernando Salgado, secretario xeral de Comunicación? Polas caras que poñen debe ser algo divertido. Non estará, quizais, arremedando a Eugenio naquilo de saben aquel que diu Quintana cando me fala da igualdade que non existe?
Hai que ver como se lle rin as gracias aos que están no poleiro. A min Touriño, unha vez que lle preguntei algo que non lle gustou, non me mirou con esta benevolencia. Il faut toujours garder le sourire!